فعالسازی اشتراک چقدر زمان می برد؟

فعالسازی اشتراک بعد از خرید یا فعالسازی توسط شما آنی می باشد ولی اعمال آن بر روی تمامی بخش های وبسایت شاید به ۳۰ دقیقه زمان نیاز داشته باشد. اما همچنان شما می توانید با استفاده از رفرش صفحه و F5 اقدام به بروزرسانی صفحه کنید.

شما بعد از خرید اشتراک می توانید از طریق پنل وضعیت اشتراک را برسی کنید.

اطلاعات مقاله

شناسه مقاله:
1
دسته بندی:
رتبه بندی :